Talet 6

Idag fick barnen arbeta med talet/siffran 6. Vilka är 6:ans talkompisar? Vi tittade på talen 1-5 och upptäckte att 1:an har två talkompisar, 2:an har tre talkompisar, 3:an har fyra talkompisar, 4:an har fem talkompisar och 5:an har sex talkompisar. Hur många talkompisar har 6:an?

IMG_2595.JPG

IMG_2589.JPG

IMG_2588.JPG