NO- vi utforskar och experimenterar

På dagens NO-lektion repeterade vi våra kunskaper om hjärnan. Vi pratade om närminne och långtidsminne och lekte en minneslek (mycket bra sätt att träna hjärnan!).

Därefter fick barnen arbeta i par. De skulle testa olika sätt som hjärnan luras på, t.ex. synvillor. Vi tittade på vilket öga som är dominant hos oss, det är olika från person till person. Vi testade också vår känsel; vi är olika känsliga på olika delar av kroppen och två gem kunde plötsligt kännas som bara ett!